Uczniowie IX LO od 25 października 2019 r. uczestniczą w projekcie Akademia Demokracji. W ramach projektu realizują program Szkoła Demokracji. Program wspiera uczniów, uczennice i nauczycieli zainteresowanych rozwijaniem samorządności uczniowskiej w szkole. Uczniowie w ramach warsztatów, spotkań z mentorem, panem Tomaszem Szczypkowskim oraz realizacji pięciu obszarów przewidzianych w programie, dowiadują się, jak realizować swoje pomysły i pasje poprzez działalność w samorządzie oraz jak sprawnie i efektywnie działać w szkole, a także poza nią. Realizacja obszarów i uczestnictwo w szkoleniach online zapewnia uczniom odrębne certyfikaty a szkole certyfikat „Szkoły Demokracji”.

Osobami koordynującymi działania w ramach programu Szkoła Demokracji są: Janina Gulińska kl. II B, Kacper Myszak kl. I B4 oraz Mikołaj Radke kl. I B4. Powyższe osoby wspierane są przez władze SU oraz całą społeczność IX LO.

Jak zdobyliśmy certyfikat?

Zdobycie certyfikatu przez szkołę zostało obwarowane wykonywaniem przez samorządy uczniowskie wyzwań, z których zdawane są później relacje. Każda z relacji musi zawierać uzasadnienie wyboru obszaru, formy realizacji oraz ewentualne trudności. Wymagane są również materiały dokumentujące realizację wyzwania. Uczniowie w ramach obszaru Wybory i kwestie dokonali korekty regulaminu samorządu uczniowskiego, a w realizacji drugiego obszaru Działania uczniów i uczennic musieli opracować i wdrożyć plan regularnych spotkań między panią dyrektor szkoły, a uczniami. W tej relacji znalazł się opis licytacji na rzecz WOŚP oraz organizacja szkolnego bal, pierwszego tematycznego balu w IX LO. Trzecie wyzwanie Uczenie się i nauczanie wymagało od uczniów utworzenia ankiety, dotyczącej oceniania w naszej szkole. W relacji opisane zostały pytania oraz wyniki ankiety. Ostatni z obszarów jest jeszcze realizowany. Projekt Akademia Demokracji, prawdopodobnie zakończy się w czerwcu br.