Biblioteka zaprasza Uczniów i wszystkich Pracowników do udziału w akcji:
WYŚLIJ DOBRĄ WIADOMOŚĆ PRZEZ TWOJE OKNO!
Sfotografuj na tle widoku z okna książkę, której tytuł jest przekazem pozytywnej energii, optymizmu i nadziei na szybkie spotkanie w murach IX LO.
Na podpisane (opcjonalnie) zdjęcia czekamy pod adresem d.kolanowska.zsonr1gdansk@gmail.com do piątku 24.04.br.
Poniżej przykłady, jakie zdjęcie jest pożądane, a jakie nie😉

To jest pozytywny przykład tytułu 🙂
To jest negatywny przykład tytułu 🙁