LEKCJE W WALENCJI
W dniach 6-12 października 2019 r. pracownice naszego liceum wzięły udział w realizacji mobilności typu job shadowing w ramach projektu Jasna strona uczenia. Cztery nauczycielki prezentujące naszą szkołę: pani Gabriela Brzóska-Murach, pani Magdalena Rudnicka, pani Danuta Litwin-Kruszczyńska oraz pani Iwona Dittmer udały się  w podróż studyjną do Hiszpanii w celu obserwowania nauczycieli hiszpańskich w ich codziennej pracy z uczniami.
Autorką i pomysłodawczynią projektu była pani dyrektor Małgorzata Solowska, zaś koordynatorem projektu-pani Beata Tubis.
Projekt finansowany jest ze środków POWER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Edukacja szkolna.
Celem pobytu była nasza szkoła partnerska Joan Fuster w Bellreguard w Walencji, w której uczy się młodzież w wieku od 12 do 19 lat. Szkoła liczy 836 uczniów i 36 oddziałów. Wielkością i liczebnością nie różni się od naszego liceum; inna jest tylko architektura budynku i przyległe do niej instalacje oraz plan lekcji. Uczniowie uczą się w niskich, chłodnych, zacienionych budynkach. Znaczną część czasu, czyli przerwy oraz  zajęcia wychowania fizycznego spędzają na zewnątrz budynku szkoły, do którego bezpośrednio przylegają… gaje pomarańczowe i mandarynkowe, z których to owoców Walencja słynie w
całej Europie.
Hiszpanie przyjęli nas bardzo serdecznie, opiekowali się nami z wielką pieczołowitością, przygotowując wspaniałe przywitanie oraz ciekawy pobyt. Językiem przewodnim projektu był oczywiście język angielski, niemniej jednak nasze nauczycielki miały niebywałą okazję konwersować również w języku hiszpańskim.
Najważniejszym doświadczeniem było zapoznanie się z funkcjonowaniem samorządu uczniowskiego i mediatorów.  Mediatorzy to szczególni uczniowie, którzy dobrowolnie podjęli się służby na rzecz  udoskonalenia relacji między swoimi rówieśnikami w klasie. Ich zadaniem jest łagodzić konflikty i zgłaszać osobom dorosłym nadużycia zaobserwowane w szkole. Do obowiązków mediatorów należy również współpraca z urzędem miasta oraz comiesięczne spotkania z opiekunem tej wyjątkowej grupy młodych ludzi. Mediatorzy biorą udział w licznych warsztatach doskonaląc swoje umiejętności.
Po powrocie do Polski nauczycielki podzieliły się swoimi doświadczeniami i wiedzą zarówno z innymi nauczycielami „Dziewiątki” jak i z samymi uczniami oraz Dyrekcją, która zawsze  gorąco wspiera nasze grono w międzynarodowych projektach.
Po powrocie do Polski nauczycielki podzieliły się swoimi doświadczeniami i wiedzą zarówno z innymi nauczycielami „Dziewiątki” jak i z samymi uczniami oraz Dyrekcją, która zawsze  gorąco wspiera nasze grono w międzynarodowych projektach.
Tekst: Iwona Dittmer