1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie techniką dowolną  (np. grafika, komiks, collage, wiersz, utwór wokalny, kostium, wyklejanka) prac inspirowanych ulubionym utworem literackim
  • Do konkursu można zgłosić tylko 1 pracę.
  • Praca powinna zawierać metryczkę z imieniem i nazwiskiem oraz tytułem utworu literackiego, który zainspirował autora
  • Prace należy przekazać do biblioteki do 13 marca 2020 r.
  • Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną wyeksponowane w bibliotece szkolnej.

 

„Samuel Zborowski” ilustracja do książki Jacka Komudy