Poszukujemy operatora do pomieszczenia sklepiku szkolnego w 9 Liceum
Ogólnokształcącym. Pomieszczenia posiadają dostęp do zaplecza
sanitarnego. Kontakt 663 130 003. ZSO nr 1 Gdańsk, Gdańsk Wrzeszcz,
ulica Wilka – Krzyżanowskiego 8