Rekrutacja  2019/2020 – uwaga szczegóły dotyczące punktowanych przedmiotów w regulaminie rekrutacji link poniżej.

W IX Liceum odpowiadamy elastycznie na zapotrzebowanie rynku pracy, co roku optymalizując profile klas tak, by zapewnić absolwentom „Dziewiątki” najlepszy możliwy start do dalszej nauki na studiach i przyszłej pracy po nich. W roku szkolnym 2019/2020 proponujemy młodzieży wybór między sześcioma profilami, dopasowanymi do ich zainteresowań i przyszłych wymagań zawodowych. Zapraszamy Was, Drodzy Absolwenci Gimnazjów i Szkół Podstawowych, do naszych klas pierwszych!

 • 6 klas dla Absolwentów Szkół Podstawowych
 • 6 klas dla Absolwentów Gimnazjów

Starannie zaprogramowane profile i dodatkowa oferta pozalekcyjna, o której możecie przeczytać na stronie, zapewnią Wam ciekawą naukę i skuteczne zdobywanie wiedzy niezbędnej do startu na wymarzone studia

Dokumenty rekrutacji  2019/2020


Terminy rekrutacji

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych i klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, na terenie województwa pomorskiego – TUTAJ

Kandydatów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie Pomorza obejmuje rekrutacja elektroniczna pod adresem nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat. Kandydat wprowadza dane do systemu, w tym oceny i osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej i zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego/ egzaminy ósmoklasisty oraz określa preferencje wyboru szkół ( można wybrać pięć szkół), zapoznając się z ofertą przedstawioną w systemie. To pierwszy krok do zapisania się do nowej szkoły po gimnazjum. 


Zapraszamy Was, Drodzy Absolwenci Gimnazjów i Szkół Podstawowych, do naszych klas pierwszych!

 • 6 klas dla Absolwentów Szkół Podstawowych
 • 6 klas dla Absolwentów Gimnazjów

1A MATEMATYCZNO-EKONOMICZNA

 • Kształcenie młodych ludzi o zainteresowaniach z zakresu problematyki społeczno-gospodarczej współczesnego świata
 • Rozwój przedsiębiorczości i kreatywności
 • Lean education
 • Zajęcia ekonomii
 • Możliwość zdawania zewnętrznych egzaminów językowych
 • Klasa z innowacją pedagogiczną

Przedmioty z nauczaniem rozszerzonym: matematyka, geografia, wos , j. angielski
Dla: przyszłych studentów UG,PG, WSB,UM w Gdyni

1B DYPLOMATYCZNO-PRAWNICZA Z MEDIAMI

 • Nauka z użyciem metod rozwijających wyobraźnię, umożliwiających wykorzystanie zdobytych informacji poprzez zajęcia z dziennikarstwa
 • Uwrażliwienie na problemy współczesnego człowieka
 • Cotygodniowe zajęcia z edukacji prawnej

Przedmioty z nauczaniem rozszerzonym: j. polski, historia, wos, j. angielski
Dla: humanistów, prawników, dziennikarzy, politologów
PATRONAT MINISTERSTWA SPRW ZAGRANICZNYCH, AMBASADY REPUBLIKI BUŁGARII, współpraca z UG Dyplomacja

1C MATEMATYCZNO-FIZYCZNO-INFORMATYCZNA AKADEMICKA

 • Kształcenie analitycznego myślenia, programowania
 • Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań technicznych i informatycznych
 • Robotyka
 • Akademia ETI

Przedmioty z nauczaniem rozszerzonym; matematyka, fizyka, informatyka
Dla: przyszłych studentów PG, UG, programistów

1D   MATEMATYCZN-FIZYCZNO-JĘZYKOWA

 •  kształcenie analitycznego myślenia
 • budowanie wiedzy interdyscyplinarnej
 • poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań technicznych
 • klasa z innowacją pedagogiczną

Przedmioty z nauczaniem rozszerzonym:
matematyka, fizyka, język obcy
dla: przyszłych studentów PG,UG, UM w Gdyni

1E MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNO-JĘZYKOWA

 • grafika
 • druk 3D
 • animacja poklatkowa
 • tworzenie witryn internetowych
 • tworzenie gier
 • klasa innowacją pedagogiczną z informatyki
 • cykliczne warsztaty na ASP
 • zajęcia Pałacu młodzieży z:grafiki komputerowej i filmu.

Przedmioty z nauczaniem rozszerzonym:
matematyka, informatyka, język obcy
Dla przyszłych studentów ASP, UG, PG, PJATK

1F BIOLOGICZNO-CHEMICZNA, MEDYCZNO-PSYCHOLOGICZNA

 • kształcenie postawy prozdrowotnej
 • pogłębienie wiedzy biologiczno-chemicznej z jej wykorzystaniem praktycznym
 • klasa z innowacją z biologii

Przedmioty z nauczaniem rozszerzonym:
biologia, chemia, matematyka
dla: przyszłych studentów medycyny, farmacji, fizjoterapii, psychologii


Uwaga! Jeśli drugi język obcy nauczany był w ramach zajęć dodatkowych (nadobowiązkowych), wówczas oceny tej nie bierze się pod uwagę, nawet jeśli jest wyższa od oceny za zajęcia obowiązkowe. 

 • Pierwszym językiem nowożytnym we wszystkich klasach jest język angielski. 
 • Drugim językiem nowożytnym nauczanym  jest język niemiecki, hiszpański, rosyjski.

Więcej o ofercie pozalekcyjnej dostępnej w IX LO

Więcej o zajęciach dodatkowych