Od dnia dzisiejszego 08.04.2019r do odwołania w związku ze strajkiem szkoła nie prowadzi zajęć dydaktycznych.
Nauczyciele nie biorący udziału w strajku pełnią funkcję opiekuńczą nad młodzieżą, która przyjdzie do szkoły.Uczniowie, którzy otrzymują dofinansowanie do obiadów w sytuacji uczestnictwa w zajęciach opiekuńczych w szkole otrzymają posiłek

Dziś tj. 08.04.2019 – Strajk trwa nadal – do odwołania

Zmień wielkość