W dniach 21-27 stycznia br. grupa naszych nauczycieli wraz z panią Dyrektor wzięła udział w projekcie „Bright side of teaching” w Patras w Grecji w ramach programu „Ponadnarodowa mobilność kadry w edukacji szkolnej” realizowanego ze środków PO WER.

Wymieniałyśmy doświadczenia z greckimi nauczycielami, uczestnicząc w prowadzonych przez nich lekcjach. Poznawałyśmy zastosowanie nowych technologii informatycznych i wymieniałyśmy doświadczenia w ich stosowaniu w procesach dydaktycznych. Miałyśmy też okazję rozmawiać z greckimi uczniami i opowiedzieć im o naszej szkole. Prezentacja ukazująca naszą placówkę wzbudziła wielkie zainteresowanie, a zdjęcia nowoczesnych sal lekcyjnych, a zwłaszcza chill-roomu – zachwyt.

My podziwiałyśmy zdyscyplinowanie greckiej młodzieży i ich wstrzemięźliwość w używaniu telefonów komórkowych – nie widziałyśmy, aby młodzież zajmowała się nimi ani na lekcjach, ani na przerwach.

Znalazł się też czas na zwiedzanie wspaniałych zabytków greckiej kultury:

Dzięki temu projektowi wróciłyśmy pełne nowych pomysłów i przemyśleń dotyczących naszej pracy z Wami, drodzy Dziewiątkowicze.  Jesteśmy przekonane, że nawiązana współpraca zaowocuje niedługo nowymi projektami! 🙂