W dniach 13.01.2019 – 19.01.2019 pięć uczennic naszej szkoły: Agnieszka Raca, Agnieszka Bławat, Emilia Kowalewska, Natalia Kit i Oliwia Tomaszewska pod opieką szkolnego koordynatora projektu – Pani Beaty Tubis oraz nauczycielki fizyki – Pani Iwony Kos uczestniczyły w międzynarodowym projekcie unijnym „Culture meets science” w ramach programu Erasmus + w Bułgarii.

Podczas wyjazdu nasi uczniowie spotkali się z przedstawicielami wszystkich partnerów projektu: Bułgarią, Włochami i Belgią, z którymi realizowali działania projektowe.

Głównymi założeniami projektu jest nawiązanie długoletniej współpracy międzynarodowej uczniów i nauczycieli, uczestniczenie w lekcjach interdyscyplinarnych oraz tworzenie bazy tych lekcji w zakresie przedmiotów ścisłych: matematyki, fizyki, chemii, biologii i informatyki.

Pierwszego dnia pobytu zostaliśmy bardzo serdecznie przywitani przez Dyrekcję szkoły, nauczycieli oraz uczniów PMG „Yane Sandanski” w miejscowości Gotse Delchev. Poznaliśmy historię szkoły, klasopracownie interdyscyplinarne oraz nowoczesną pracownię chemiczną. Uczestniczyliśmy w trzech lekcjach interdyscyplinarnych:

  • Lekcja biologii, matematyki i języka angielskiego – uczniowie rozważali problem migracji ptaków, planowali i konstruowali karmniki dla ptaków.
  • Lekcja chemii, biologii i języka angielskiego – uczniowie poznawali strukturę DNA białka, badali właściwości chemiczne włosia naturalnego i sztucznego.
  • Lekcja biologii, fizyki i chemii – uczniowie poznawali proces fermentacji, tradycyjne regionalne potrawy – kiszonki oraz skład chemiczny i technologię powstawania jogurtu bułgarskiego.

W godzinach południowych uczniowie prezentowali swoje partnerskie grupy projektowe, przedstawiali kraj oraz szkołę. Następnie zostały utworzone cztery międzynarodowe grupy projektowe, w których uczniowie pracowali w kolejnych dniach.

Ponadto uczniowie pogłębiali znajomość języka angielskiego, gdyż językiem komunikatywnym w projekcie jest język angielski. Podczas pobytu w Bułgarii nasi uczniowie poznawali również język bułgarski, elementy języka włoskiego i flamandzkiego.

Drugiego dnia pobytu zwiedzaliśmy fabrykę wody butelkowanej w miejscowości Pirin Spring, a w miejscowości Ognyanovo zbieraliśmy próbki wody oraz skały do badań. Po lunchu w regionalnej restauracji bułgarskiej badaliśmy zebrane próbki w szkolnym laboratorium chemicznym, a następnie zwiedzaliśmy muzeum w Gotse Delchev.

Kolejny dzień rozpoczęliśmy wyjazdem do wioski Banichan na starą farmę osłów, gdzie poznaliśmy sposoby pielęgnacji osłów, pobraliśmy próbki krwi i sierści do badań. Następnie poznaliśmy tradycje związane z kulturą bułgarską oraz regionalne potrawy. Odwiedziliśmy farmę strusi, gdzie pobraliśmy do badań próbki piór. Po powrocie do szkoły uczniowie przystąpili do badania zebranych próbek w grupach międzynarodowych w laboratorium chemicznym.

Czwartego dnia odbyliśmy wycieczkę do miejscowości Leshten położonej w pobliżu granicy z Grecją, gdzie poznaliśmy specyfikację powstawania jogurtu bułgarskiego wraz ze składem chemicznym, zbieraliśmy próbki ziół oraz przygotowywaliśmy tradycyjne dania bułgarskie.  W godzinach popołudniowych zajęcia w szkole polegały na rozpoznawaniu zebranych próbek ziół oraz poznawaniu ich właściwości leczniczych, połączone z degustacją naparów ziołowych.

Ostatni dzień pobytu w Bułgarii, w miejscowości Gotse Delchew upłynął bardzo pracowicie w szkole na tworzeniu przez zespoły międzynarodowe wspólnych prezentacji o projekcie. Po lunchu poszczególne grupy prezentowały szkolne projekty, filmy, które powstały na potrzeby projektu oraz wymieniały pomiędzy sobą informacje i spostrzeżenia. W godzinach wieczornych odbyła się uroczysta kolacja, podczas której nastąpiła ceremonia zamknięcia tej części projektu. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty za udział w projekcie. Podczas uroczystości poznawaliśmy kulturę, regionalne tańce, stroje ludowe oraz degustowaliśmy regionalne potrawy.

W czasie pobytu w Bułgarii nasi uczniowie nawiązali wiele przyjaźni z młodzieżą z Belgii, Włoch i Bułgarii, poznawali kulturę i dziedzictwo narodowe Bułgarii, smakowali tradycyjne bułgarskie potrawy, pracowali metodą projektu i pogłębili znajomość języka angielskiego.

Kolejna mobilność w ramach projektu „Culture meets science” w ramach programu   Erasmus +  odbędzie się w marcu’2019 w Belgii.

Beata Tubis i Iwona Kos