Dnia 14 stycznia 2019 r. o godzinie 14.00  w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku odbędzie się etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych

Prosimy, aby uczniowie uczestniczący w konkursie stawili się pół godziny przed rozpoczęciem konkursu oraz posiadali przy sobie aktualną legitymację szkolną lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Zapraszamy  RKK