Lista uczestników Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego etap rejonowy w Gdańsku 

Lista uczestników eliminacji II stopnia

W sprawach indywidualnych zapraszamy do kontaktu z przewodniczącą  RKK  przez e-mail:

Hanna Klawa

h.klawa.zsonr1gdansk@gmail.com

Zapraszamy  uczniów  na  etap  rejonowy Wojewódzkiego  Konkursu  Matematycznego do  siedziby  Rejonowej  Komisji Konkursowej:

IX Liceum Ogólnokształcące

80-271 Gdańsk
ul. Wilka Krzyżanowskiego 8

tel. 58 341 86 13

Etap rejonowy odbędzie się 14 stycznia 2019 r. o godzinie 14.00

Uczeń uczestniczący w konkursie powinien posiadać przy sobie aktualną legitymację szkolną lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Rejonowa Komisja Konkursowa