Zagraniczna mobilność naszej kadry w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” finansowanego  z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

Projekt ,,Jasna strona uczenia’’

W październiku 2018 w naszej szkole rozpoczęła się realizacja projektu ,,Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Edukacja szkolna.

Pomysłodawczynią wniosku była pani dyrektor Małgorzata Solowska. Został on zaakceptowany i szkoła przystąpiła do działania zatytułowanego ,,Jasna strona uczenia’’. Polega ono na tym, że nauczyciele naszej szkoły wezmą udział w tzw. ,,job shadowing’’, czyli obserwacji lekcji prowadzonych przez innych nauczycieli w szkołach partnerskich. Odwiedzą Grecję, Finlandię i Hiszpanię i będą podnosić kompetencje kluczowe, których kształcenie jest niezbędne w nowoczesnej szkole. Obserwując zajęcia, będą mieli okazję poznać specyfikę systemów edukacyjnych w różnych krajach europejskich i metody i formy pracy z uczniami w Waszym wieku. Podczas obserwacji w szkołach zagranicznych, nauczyciele skupią się zwłaszcza na metodach opartych na nowoczesnych technologiach, ale także na pogłębianiu znajomości języków obcych, poznawaniu kultur innych krajów i przenoszeniu innowacyjnych rozwiązań na grunt IX Liceum Ogólnokształcącego.

Odwiedziny wzorcowych szkół, pogłębianie wiedzy na temat współczesnych  trendów nauczania i tworzenie wspólnych scenariuszy lekcji z nauczycielami ze szkół zagranicznych, na pewno wpłynie pozytywnie na jakość nauczania w IX Liceum Ogólnokształcącym i wzbogaci jego ofertę.