INFORMACJA O PROJEKCIE

Od listopada 2018  nasza szkoła uczestniczy w programie ERASMUS+. W ramach tego programu realizujemy projekt CULTURE MEETS SCIENCE w akcji KA2 Partnerstwa Strategiczne. Współpracujemy ze szkołami średnimi z Bułgarii, Belgii i Włoch. Podczas wspólnych dwuletnich działań poznamy kulturę, historię i systemy edukacyjne szkół partnerskich. Ponadto, udoskonalimy umiejętności językowe i komunikacyjne, gdyż językiem projektu jest język angielski.

Tematyka projektu związana jest z przedmiotami ścisłymi, takimi jak chemia, biologia,  fizyka, matematyka, przy jednoczesnym nawiązaniu do kultury i historii krajów partnerskich. Te przedmioty są zazwyczaj trudne dla większości uczniów i projekt ma na celu wypracowanie wspólnych ciekawych metod pracy, które ułatwią i przybliżą tę tematykę. Będziemy pracować metodą projektu, tworzyć bazy lekcji interdyscyplinarnych, zbierać próbek, analizować je, prowadzić lekcje w terenie i zwiedzać miejsca ważne z punktu widzenia kulturowego i historycznego.

Podczas mobilności młodzież pozna także receptury potraw i napojów związanych z danym regionem. Ma to na celu wykazanie związku nauki z kulturą regionu (w tym wypadku kulturą kulinarną)

i …wspólne wypróbowanie ciekawych przepisów kulinarnych, charakterystycznych dla krajów partnerskich.

Oprócz poznawania tajników przedmiotów ścisłych i ich związków z regionem i kulturą, uczniowie przede wszystkim rozwiną umiejętności pracy w grupie, nauczą się planowania i realizacji działań projektowych, wykorzystają technologie informacyjne i pogłębią znajomość języków obcych. Nabędą też szereg umiejętności przydatnych na kolejnych etapach edukacyjnych, takich jak opracowywanie kart pracy, tworzenie prezentacji multimedialnych i filmów instruktażowych związanych z tematyką projektu.

Pierwsza grupa naszych uczniów wyjeżdża już 13 stycznia 2019 r. Z niecierpliwością czekamy na pierwszą mobilność do Bułgarii!!

Tekst: Beata Tubis

Zmień wielkość