1. Projekt ,,CULTURE MEETS SCIENCE’’ realizowany jest w okresie od 18 listopada 2018 do 17 listopada 2020 w ramach programu: ‘Erasmus +’ Edukacja Szkolna, Współpraca Szkół.
2. Ogólne cele projektu:

 

• stworzenie bazy lekcji interdyscyplinarnych opartych na pracy metodą projektu,
• pogłębienie wiedzy uczniów w zakresie przedmiotów ścisłych,
• promowanie nowatorskich metod nauczania i uczenia się, takich jak metoda projektu, doświadczenia, eksperymenty, etc.
• uświadomienie oraz przybliżenie uczniom i nauczycielom różnorodności kultur, języków i wartości europejskich,
• rozwój współpracy międzynarodowej,
• rozwój uczniów na drodze do obywatelstwa europejskiego.

 

3. Projekt przewiduje wymianę uczniów z 4 krajów partnerskich (Bułgaria/Włochy / Belgia oraz Polska). Ze względu na niewielką liczbę uczniów, którzy mogą uczestniczyć w tych wyjazdach, traktowane są one jako wyraz uznania dla uczniów wyróżniających się zaangażowaniem w naukę, życie szkoły i realizację projektu.

 

4. Projekt skierowany jest do uczniów w wieku 16 – 19 lat.
5. Językiem roboczym projektu jest język angielski.
6. Udział w projekcie jest dobrowolny oraz bezpłatny, gdyż jest realizowany ze środków Unii Europejskiej. Wyjazdy są opłacone z grantu otrzymanego przez szkołę (transport, zakwaterowanie, wyżywienie, dodatkowe ubezpieczenie), uczeń zobowiązany jest jednak posiadać kieszonkowe na drobne wydatki nie pokrywane z grantu.

 

Regulamin culture meets science – TUTAJ

Załącznik 1 zgoda na udział w projekcie – TUTAJ
Załącznik 2 zgoda na przetwarzanie danych – TUTAJ

Załącznik 3 zgoda na wyjazd zagraniczny – TUTAJ

Załącznik 4 zgoda rodziców na przyjęcie gościa – TUTAJ