W ostatniej jesiennej edycji Pomorskiego Funduszu Młodzieżowego, klasa 3A
gimnazjum znowu wykazała się pomysłowością.
Uczennice napisały projekt pt. „Rozświetlić umysły” i pozyskały do pracowni fizycznej kolejne
pomoce dydaktyczne do wykorzystania na lekcjach fizyki i nie tylko.
Wśród pozyskanych pomocy są między innymi: siatki dyfrakcyjne o różnej ilości rys (8 sztuk),
cztery zestawy siatek dyfrakcyjnych, szczelin o różnej szerokości oraz z różnej grubości
otworami (łącznie 4×5 sztuk), dwa lasery czerwone, dwa lasery zielone i jeden laser
niebieski. Przy użyciu tych przyrządów możemy nie tylko pokazać zjawiska optyczne, ale
własnoręcznie je wykonać. Nauczanie przez doświadczenie jest najlepszą nauką fizyki.
Dziękujemy Pani Iwonie Kos, za pomoc w realizacji projektu.

Zośki z 3A gim

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.