Klasa 3A gimnazjum po raz kolejny wykazała się ogromną inicjatywą z sercem
dla innych. Uczestnicząc po raz 8 w Pomorskim Funduszu Młodzieżowym napisała projekt
pt. „Ładunki są wśród nas” i pozyskała do pracowni fizycznej pomoce dydaktyczne do
wykorzystania przez uczniów naszej szkoły na lekcjach z elektrostatyki.

Wśród pozyskanych pomocy dydaktycznych są między innymi: jedna mała i 3 duże kule
plazmowe, 4 pióropusze do pokazywania linii pola elektrostatycznego oraz pałeczki
ebonitowa i akrylowa. Dzięki tym narzędziom można dosłownie „dotykać ładunki elektryczne
i łapać elektryczność”.
Dziękujemy Pani Iwonie Kos, że nas zachęciła do udziału w projekcie.

Zośki z 3A gim

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.