Regulamin konkursu

Celem konkursu jest przedstawienie postaci naukowców (biologów lub chemików) pracujących w latach 1918-2018, ich historii i osiągnięć w formie naukowego plakatu, czyli posteru. Konkurs jest pomysłem na samokształcenie naukowe i też artystyczne oraz sposobem poznania historii kraju budującego swoją państwowość.

Prace należy przedstawiać do 9 listopada do prof. J.Potockiej lub M.Bensemann
Komisja w składzie J.Potocka, M. Bensemann oraz trójka uczniów z klas drugich i trzecich biol-chem oceniać będą:

  1. Zawartość merytoryczną.
  2. Poprawność językową.
  3. Zgodność graficzną i techniczną z formą posteru.
  4. Estetykę wykonania.
  5. Twórcze podejście do tematu, w tym uwzględnienie zasług przedstawianej postaci w rozwój państwowości.
  6. Sposób prezentacji posteru.
  7. Wiedzę i umiejętność rozmowy na temat przedstawianej postaci.
  8. Wkład pracy i zaangażowanie.

Autorzy wyróżnionych prac w konkursie otrzymują oceny cząstkowej z przedmiotu w zależności od specjalności przedstawianej osoby: biolog – ocena z biologii, chemik – ocena z chemii. Udział w konkursie wpływa również na ocenę z zachowania.

W zależności od ilości zgłoszonych posterów uwzględniana jest możliwość wystawy prac wyróżnionych przez komisję.

 

 

Życzymy świetnych wyborów, oryginalnych pomysłów i …

„Człowiek z nowymi pomysłami jest wariatem, dopóki nie odniesie sukcesu” Mark Twain

Zapraszamy do udziału w konkursie.