Szanowni Rodzice klas 1,

Zapraszamy na spotkanie z dyrektorką szkoły Małgorzatą Solowską, poniedziałek 3 września 2018,

sala gimnastyczną, godzina 17:30.

Spotkanie z wychowawcami odbędzie się po spotkaniu z dyrekcją szkoły.

Dodatkowe informacje:

Uczniowie będą mieli wyjazd integracyjny w drugim tygodniu września. Koszt wyjazdu to 165 zł.

Oczekujemy na informacje od Rady Rodziców o wysokości  ubezpieczenia (koszt w ubiegłym roku to 50 zł).

Rada Rodziców informuje, że wpłaty na Radę Rodziców nie ulegają zmianie i ich wysokość wynosi 225 zł.