Rozpoczęliśmy zajęcia doświadczalne w pracowni fizycznej Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. Uczniowie klasy ID, realizując program autorski z fizyki we współpracy z WMFI UG przeprowadzili doświadczenia fizyczne wykorzystując aparaturę doświadczalną uczelni oraz korzystając z pomocy pracowników wydziału. Dwu- trzyosobowe grupy przy stanowisku doświadczalnym były objęte opieką doświadczonego fizyka przy badaniu zjawisk fizycznych. Teraz czeka nas jeszcze praca z opracowaniem i analizą uzyskanych wyników pomiarowych.