Działanie na rzecz Samorządów Uczniowskich to wyzwanie, jednocześnie pasja i sama radość, gdy widzimy jak młodzież angażuje się i działa.

Demokratyczne wartości i działanie.