Nauczyciel: ELŻBIETA BAZAN

Przedmiot: j. polski

Termin: piątek, 6 godz. lekcyjna,

Sala: 302