Nauczyciel: ELŻBIETA IGNASIAK

Przedmiot: j.polski

Termin: czwartek 8.00

Sala: 207