Przygotowanie do matury z matematyki IIIE, IIIF, konsultacje ID, IIA, IID, IIIE, IIIF, koło matematyczne

Nauczyciel: Monika Michalska

Przedmiot: matematyka

Termin: IIIE, IIIF – matura – środa 13:45, ID, IIA, IID, IIIE, IIIF – czwartek 8:00, koło matematyczne – wtorek 8:00

Sala: 305