Matura zdana w 100% przez absolwentów IX LO

Zwróćcie szczególna uwagę na czerwone słupki – TO NASZE !!!
Wśród wielu wysokich wyników w pięciu naszych klasach najlepszy średni wynik  uzyskała:
Aleksandra Wierzejska
Uczniowie byli bardzo zainteresowani również swoimi osiągnięciami z przedmiotów rozszerzonych.
Wyniki w skali centylowej wskazują, że mają bardzo duże szanse na dostanie się na wybrane kierunki studiów.

WSZYSTKIM   MATURZYSTOM
SERDECZNIE GRATULUJEMY !!!