Spotkania nauczycieli z  rodzicami

 16 maja 2017

harmonogram spotkania:

16:30-17:20                                                                                                                                                                                                 spotkanie  przedstawicieli rodziców, przedstawicieli uczniów klas II, wychowawców klas II dotyczące studniówki 2018

17:30-18:30                                                                                                                                                                                                 spotkania z wychowawcami w klasach

18:30-19:30                                                                                                                                                                                                spotkania z nauczycielami przedmiotów

PRZYDZIAŁ SAL

Klasa I A –  prof. T. Ulewicz – Słowińska              sala 207
Klasa I B –  prof. M. Buss                                      sala 110
Klasa I C –  prof. G. Murach                                  sala 213
Klasa I D –  prof. D. Kosek                                     sala 24(G)
Klasa I E –  prof. G. Kościńska                              sala 209
Klasa I F –  prof. J. Klonowska                              sala 112

Klasa II A –  prof. Anna Juścińska                        sala 108
Klasa II B –  prof. Iwona Ogórek                           sala 23 (G)
Klasa II C –  prof. Iwona Kos                                 sala 203
Klasa II D –  prof. Lidia Derebecka                       sala 111
Klasa II E –  prof. Krzysztof Tomczak                    sala 21(G)
Klasa II F –  prof. Anna Murdzek                           sala 202

Klasa 1A Gimn. – prof. Dorota Weremko              sala 11(G)
Klasa 2A Gimn. – prof. Lidia Sieg                          sala 17(G)
Klasa 3A Gimn. – prof. Grażyna Mejer                  sala 19(G)

nazwisko i imię nauczyciela sala
Albecka Joanna  wicedyrektor A
Bajków Magdalena pokój nauczycielski B
Banaszek Beata pokój nauczycielski B
Bazan Elżbieta 11
Białowąs Aldona gab. psychologa  A
Błońska Zofia 215
Buss Monika 110
Chorek Ewa pokój nauczycielski B
Czapska Izabela 215
Derebecka Lidia 111
Dyl Anna 215
Grabowska Krystyna 25
Jagiełłowicz Maria 215
Juścińska Anna 108
Karpińska Sylwia pokój nauczycielski A
Klonowska Joanna 112
Kos Iwona 203
Kosek Dorota 24
Kościńska Grażyna 209
Kraska Izabela 111
Kwaśniewska Barbara 206
Kwiatkowski Marek wicedyrektor B
Lica Aleksandra pokój nauczycielski B
Lisius Grażyna pokój nauczycielski A
Łomowska Grażyna pokój nauczycielski B
Mejer Grażyna 19
Brzóska-Murach Gabriela 213
Murdzek Anna 202
Niwińska Joanna 18
Ogórek Iwona 23
Oleksiewicz Janusz pokój nauczycielski A
Ostapowicz Dariusz pokój nauczycielski A
Pawłowska Marzena pokój nauczycielski B
Plenikowska Ewa 16
Potocka Joanna 109
Raczyński Maciej pokój nauczycielski B
RadziszewskaMałgorzata 111
Rudnicka Magdalena gabinet psychologa  B
Sawa Mirosława biblioteka B
Seledyn Ewa nieobecna
Sieg Lidia 17
Strehl Stanisław nieobecny
Tomczak Krzysztof 21
Ulewicz – Słowińska Teresa 207
Weremko Dorota 11
Witucka Renata pokój nauczycielski B
Wojciechowska Natalia 16
Zaremba Beata pokój nauczycielski A
Zmarzlik
Magdalena
pokój nauczycielski A