HOT MEAL 

Nasi uczniowie biorą udział w zgamifikowanych lekcjach przedsiębiorczości.

Drużyna przygotowywana przez pana Krzysztofa Tomczaka                 zdobyła III miejsce.

Serdecznie gratulujemy!