Nauczyciel: ULEWICZ-SŁOWIŃSKA TERESA

Przedmiot: geografia

Termin: poniedziałek 14.30 i wtorek 14.30-po wcześniejszym ustaleniu z uczniami -konsultacje i repetytorium

Sala: 301