Zajęcia przygotowujące do matury z informatyki – poziom rozszerzony kl. IIIC

Nauczyciel: WITUCKA RENATA

Przedmiot:  informatyka

Termin: wtorek godz. 7:00

Sala: 214