Historia sztuki dla pasjonatów sztuki oraz ucznów chcących zdawać maturę z tego przedmiotu, nauka rysunku lub malunku,konsultacje i poprawa ocen z wok, konsultacje z rodzicami.

Nauczyciel: PAWŁOWSKA MARZENA

Przedmiot: WOK

Termin: wtorek godz.14.30,

Sala: 303