Nauczyciel: ANNA DYL

Przedmiot: j.angielski

Termin: środa 7.05 i piątek 7.05

Sala: 215