Kółko: „Dzieje Gdańska, rejonu M. Bałtyckiego, historia w kinie (DKF)” ewentualnie: Kurs przygotowujący 3 A gimn do egz. z Wos

Nauczyciel: OSTAPOWICZ DARIUSZ

Przedmiot: historia, wos

Termin: środa, 14:30

Sala: 207