Przygotowanie do matury na poziomie podstawowym IIIB, przygotowanie do matury na poziomie rozszerzonym IIIC, konsultacje IC,IIB,IIF, IIIB, IIIC

Nauczyciel: EWA CHOREK

Przedmiot: matematyka

Termin: PP IIIB – poniedziałek 7:10 – 8:55, PR IIIC – czwartek – 8:00, piątek – 7:10, IC,IIB, IIF, IIIB, IIIC – wtorek – 8:00

Sala: 213