Nauczyciel: DANUTA LITWIN-KRUSZCZYŃSKA

Przedmiot: j.angielski

Termin: czwartek 8.00

Sala: 112