W imieniu zespołu nauczycieli języka angielskiego zapraszamy uczniów do wzięcia udziału szkolnym konkursie English Master.

W tym roku szkolnym proponujemy dwie edycje – dla uczniów z grup niezaawansowanych oraz osobną dla zaawansowanych.
Pierwsza część (grupy niezaawansowane) odbędzie się 20 marca – 1 godz. lekcyjna;
druga (grupy zaawansowane) 27 marca – 1 godz. lekcyjna.

Zainteresowanych prosimy o kontakt do 14 marca z paniami I.Czapską, A.Dyl lub M.Jagiełłowicz.
Zachęcamy do rywalizacji! Na najlepszych czekają nagrody!