Czy masz jakieś pytania?
Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące naszej szkoły. Jeśli nie znajdziesz tutaj wszystkich informacji skontaktuj się z nami albo jeszcze lepiej odwiedź nas. Serdecznie zapraszamy!
DLACZEGO WARTO UCZYĆ SIĘ W IX LICEUM?
Nauka w IX Liceum to pewność dobrze przeprowadzonego programu dydaktycznego, ale również wiele dodatkowych, ciekawych zajęć. To stała współpraca z uczelniami w Trójmieście: UG, PG, GUM, SWSP,  PJATK, polegająca na udziale uczniów w specjalnie prowadzonych dla nich zajęciach na tych uczelniach. To kilka dodatkowych języków obcych do wyboru, nauczanych w szkole w systemie 2 godzin lekcyjnych tygodniowo i w większości bez dodatkowych opłat. To zdawalność matur na poziomie 98%. To w końcu świetna atmosfera panująca pomiędzy wszystkimi trzema podmiotami aktywnie uczestniczącymi w życiu szkoły: uczniami, nauczycielami i rodzicami, którzy przez prężną działalność Rady Rodziców mogą wspierać projekty rodzące się w głowach młodzieży.
CZY ZNAJDĘ DLA SIEBIE CIEKAWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE?
Zajęcia pozalekcyjne to coś, co przyciągnęło do IX LO wielu uczniów. W „Dziewiątce” możliwa jest nauka aż siedmiu języków obcych. Obok obowiązkowych angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego, można uczyć się tu dodatkowo: chińskiego, szwedzkiego, bułgarskiego i rosyjskiego. Absolutnym wyjątkiem jest też nauczany w IX LO język migowy. Uczniowie zainteresowani technologią i informatyką mogą pracować w ramach „Akademii ETI” brać udział w autorskich projektach z matematyki i fizyki, lub też zajęciach z Robotyki. Jeden z takich innowacyjnych autorskich programów, dedykowany tylko dla uczniów IXLO, został napisany we współpracy i pod patronatem Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, dający możliwość uczenia się matematyki i fizyki interdyscyplinarnie w oparciu o laboratoria Uniwersytetu.
JAKIE SĄ NAJWIĘKSZE ATUTY IX LICEUM?
IX Liceum Ogólnokształcące stawia na dobrą naukę w przyjaznej atmosferze. W IX LO dostępna jest nauka dodatkowych języków obcych, z co roku rozszerzaną ofertą. Szkoła ma obszerną bazę sportową: dwie sale gimnastyczne, trzy boiska szkolne, w tym boisko Junior, salkę do zajęć fitness, oraz wyremontowaną infrastrukturę szkolną. Wszystkie sale wyposażone są w tablice multimedialne, rzutniki i stały dostęp do szybkiego internetu.   Uczniowie „Dziewiątki” mają wiele przestrzeni na twórcze i kreatywne działania w postaci projektów, które sami inicjują i realizują. Przykładem takiego projektu może być realizowana z “Ogórkowym Teatrem” sztuka, na którą pozyskany został grant z The Organising Bureau of European School Student Unions (OBESSU). Spektakl ten, zrealizowany na podstawie autorskiego scenariusza napisanego przez uczniów, zostanie wystawiony w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.
CZY JEŚLI BĘDĘ MIEĆ PROBLEMY Z NAUKĄ MOGĘ LICZYĆ NA POMOC?
W IX LO nigdy nie jest się samemu ze swoimi problemami. Jeśli chodzi o te, związane z nauką, dostępne są dla uczniów zarówno zajęcia uzupełniające jak i konsultacje indywidualne z nauczycielami. Rozkład obu podany jest w zakładce „Dla uczniów”. W nauce uczniowie pomagają sobie też sami, jako że wiele tematów omawianych na lekcjach przeprowadzanych jest w formie wspólnych projektów. Kiedy problemy ucznia wychodzą poza samą naukę, może on skorzystać z pomocy szkolnego psychologa. Dwie panie psycholog pracujące na stałe w szkole, pomocne są również w wyborze przyszłych ścieżek zawodowych.

Kontakt

Zachęcamy do kontaktu z nami. Jesteśmy dostępni pod podanymi poniżej adresem mailowym i telefonem, a także codziennie w szkole. Zapraszamy!

IX Liceum Ogólnokształcące

58 341 86 13

inspektor.rodo.zso1@gmail.com
inspektor rodo - E. Łuczkiewicz

IX Liceum Ogólnokształcące 80-271 Gdańsk ul. Wilka-Krzyżanowskiego 8